ดนตรีไทย

ดนตรีไทย
เปิดสอนดนตรีไทย ให้กับผู้ที่สนใจ ตั้งแต่พื้นฐาน รับนักเรียนชั้น ป.1 ขึ้นไปครับ สถานที่เรียน หมู่บ้านสุธีวิลเลจ 2 อ.เมือง จ.นครปฐม

วันพุธที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560สำหรับนักเรียนใหม่ (ไม่มีพื้นฐานมาก่อน) สามารถลงเรียนในรอบเรียนนี้ครับ รับจำนวน 3 คนต่อรอบเรียน