ดนตรีไทย

ดนตรีไทย
เปิดสอนดนตรีไทย ให้กับผู้ที่สนใจ ตั้งแต่พื้นฐาน รับนักเรียนชั้น ป.1 ขึ้นไปครับ สถานที่เรียน หมู่บ้านสุธีวิลเลจ 2 อ.เมือง จ.นครปฐม